درباره ما

درباره انجمن

از بهمن ماه سال 1398 با آغازپاندومی کرونا در جهان و لزوم استفاده از مواد ضدعفونی کننده دست و سطوح برای پیشگیری از بروز و شیوع بیماری ، اهمیت تولید و مصرف صحیح این مواد برای مردم جهان مسجل شد .

بدیهی است از دیرباز در مراکز بهداشتی و درمانی به واسطه اهمیت و وجوب اتخاذ راهکارهای مناسب برای پیشگیری از بروز عفونتهای بیمارستانی در بیماران کادر درمان ، و مراجعه کنندگان به این مراکز نقش محوری استفاده صحیح از مواد ضدعفونی کننده و پاک کننده مبرز بوده است .

نظر به اهمیت و ارتباط مستقیم تولید باکیفیت این محصولات استراتژیک با سلامت آحاد مردم و طبعا امنیت ملی مردم عزیز ایران لزوما تشکیل تشکلی از تولیدکنندگان بدیهی مینمود.

در همین راستا در سال 1399 جمعی از تولیدکنندگان این عرصه که با تلاش و سرمایه گذاری کلان مادی و معنوی از سالها پیش کشور را در زمینه تولید و تامین این نوع کالای استراتژیک به خودکفایی رسانیده اند نسبت به تشکیل انجمن ((تولیدکنندگان و صادرکنندگان مواد ضدعفونی کننده های بیمارستانی اقدام نمودند.

هدف اصلی از تشکیل این انجمن ایجاد انسجام و اطمینان حاصل نمودن از تولید و عرضه مداوم و مستمر این مواد ، ارتقای مداوم کیفیت ، تولید هم پایه دانش فنی روز دنیا ، حفظ عدم وابستگی به واردات و دستیابی به بازارهای جهانی می باشد .

فهرست