انجمن تولید کنندگان و صادر کنندگان مواد ضدعفونی کننده بیمارستانی

از بهمن ماه سال 1398 با آغازپاندومی کرونا در جهان و لزوم استفاده از مواد ضدعفونی کننده دست و سطوح برای پیشگیری از بروز و شیوع بیماری ، اهمیت تولید و مصرف صحیح این مواد برای مردم جهان مسجل شد .

بدیهی است از دیرباز در مراکز بهداشتی و درمانی به واسطه اهمیت و وجوب اتخاذ راهکارهای مناسب برای پیشگیری از بروز عفونتهای بیمارستانی در بیماران کادر درمان ، و مراجعه کنندگان به این مراکز نقش محوری استفاده صحیح از مواد ضدعفونی کننده و پاک کننده مبرز بوده است .

نظر به اهمیت و ارتباط مستقیم تولید باکیفیت این محصولات استراتژیک با سلامت آحاد مردم و طبعا امنیت ملی مردم عزیز ایران لزوما تشکیل تشکلی از تولیدکنندگان بدیهی مینمود.

در همین راستا در سال 1399 جمعی از تولیدکنندگان این عرصه که با تلاش و سرمایه گذاری کلان مادی و معنوی از سالها پیش کشور را در زمینه تولید و تامین این نوع کالای استراتژیک به خودکفایی رسانیده اند نسبت به تشکیل انجمن ((تولیدکنندگان و صادرکنندگان مواد ضدعفونی کننده های بیمارستانی اقدام نمودند.

هدف اصلی از تشکیل این انجمن ایجاد انسجام و اطمینان حاصل نمودن از تولید و عرضه مداوم و مستمر این مواد ، ارتقای مداوم کیفیت ، تولید هم پایه دانش فنی روز دنیا ، حفظ عدم وابستگی به واردات و دستیابی به بازارهای جهانی می باشد .

اعضای انجمن

رضا ظاهری

رئیس هیئت مدیره

بهاالدین سادات تهرانی

نایب رئیس هیئت مدیره

محمد رضا موحد

خزانه دار و عضو هیئت مدیره

دکتر مصطفی یامحمدی

عضو هیئت مدیره

مهرداد رستم خانی

عضو هیئت مدیره

علی ولایتی پور

عضو علی البدل هیئت مدیره

سید حسین کاسی پور ازبری

عضو علی البدل هیئت مدیره
فهرست