لیست شرکت های عضو در انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان مواد ضدعفونی کننده بیمارستانی
ردیف نام و نام خانوادگی نام شرکت / موسسه Company Name تلفن نمابر ایمیل آدرس
1 مصطفی یا محمدی شیمیایی نوین پاک شرق Novin Pak Shargh 27666 22895189 info@nipco.co
2 رضا  ظاهری رضا راد Reza Rad 54891 88772795 info@rezarad.com
3 مهرداد رستم خانی آیریا برنا Ayria Borna 88986730 88986733 info@ayriaborna.com
4 مصطفی یا محمدی آیریا نیک آسیا Airya Nik Asia 27666 22895189 sale@irenicasia.com
5 عبدالرضا آقابزرگتر  آیریا نیک Airya Nik 27666 22895189 info@irenicco.com
6 بهاء الدین سادات طهرانی عطرینه سازیبا Atrineh Saziba 24507100 24507111 info@saziba.com
7 محمدرضا موحد بهداشت فارمد لوتوس Behdasht Pharmad Lutus 65012003-4 66567728 info@bplutus.com
8 سید حسین کاسی پور فومن وش Fouman Vash 88950314-15 88950825  info@foumanvash.ir
9 مهدی شاهمرادی مقدم به بان فارمد لوتوس Brhban Pharmed Lotus 66581294-5 66580946 info@behban.com
10 حمید معصومیان تولیدی و توزیعی زرستان شهریار Zarestan Shahryar D&p 22373565-6 22373565 info@zarestan.com
11 بهنام خسروانی فرد داروسازی آسیا شیمی طب Asia Chemi Teb 88646030-35 88646036 info@asiachemitebco.com
12 فرح عمید حضور دنیای سا زیبای پویا Donyaye Saziba Pooya 24507000 24507111 info@saziba.com
13 حسن کرجالیان چایجانی دارویی به بان شیمی Bhban Shimi Pharmaceutial Co 66581475 66580946 info@behban.com
14 امیر جاویدی شیمی طب امیر Amir Chemi Teb 88999004 88999112 info@shimitebamir.ir
15 سحر پاشاپور شیمی دارویی آفاق Shimi Darui Afagh 22824043 22824043(داخلی 136)  
16 محمد سعید هفت جواهریان داروسازی کیمیا فام Kimia Faam 22824657-60 22815817 info@kimiafaam.com
17 حمیدرضا عمو داروسازی عماد Emad Pharmaceutial Co 031-53323396-9 031-53323395 info@emaddarmanpars.com
18 محمد علی صفائیان نقش جبه پارس Naghsh Jobe Pars 023-33653112 023-33653487 info@peroxan.com
19 محمد سجاد جوزانی شتابگران فناوری گلستان Shetabgaran Fanavari Golestan 017-34533891 017-34533891 info@sfgco.ir
20 علی کرمانجانی دانا فارمد لوتوس Dana Pharmed Lotus  66581294 66580946 Info@danapharmed.com
21 وحید ملک زاد تجهیز گستر شریف TGS Co. 02152868 021-52868 hello@tgs.co.com
فهرست